ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

„Алкомет“ АД получи сертификат за инвестиция клас „А“

Замeстник-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева връчи три сертификата за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на официална церемония в Министерство на икономиката вчера. Сертификати получиха проектите на „Алкомет“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД и „Ветпром“ АД. Общият размер на предвидените с проектите инвестиции е 133.1 млн. лв., като се предвижда те да създадат над 200 работни места. Заместник-министър Везиева посочи, че и трите проекта са в производството и предвиждат увеличение на производствения капацитет. Тя изтъкна като положителна тенденция това, че сертифицираните проекти предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната. „Това е атестация, че България е добро място за инвестиции. Надявам се връчването на сертификатите да спомогне и за разширяване на експортната ориентация на дружествата“, допълни г-жа Везиева. Според нея, предприятията ще се възползват от насърчителните мерки, които включват съкратени срокове за административно обслужване по член 21 от ЗНИ, индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект и финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места. „Алкомет“ АД получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта „Увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност“, който ще се реализира в община Шумен. Предметът на дейност на дружеството е производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави. Компанията е сред най-големите производители на алуминиеви изделия на Балканите. Размерът на инвестицията възлиза на 69 000 000 лв., като в периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места. Г-н Семих Батурай - член на управителния съвет на „Алкомет“ АД, посочи, че проектът ще включва нова производствена линия и преса за алуминиеви профили. „С откриването на новите 100 работни места служителите ни ще станат над 1000“, допълни той.

Пламен ГЕОРГИЕВ, 25 Януари 2017 16:01, 698 прегледа

Рубрики

Общини

Страници