ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

Втори информационен ден по проект за подобряване и разширяване на производствения капацитет на „Артемис“ ООД

На 7 февруари 2017 г. в административната сграда на „Артемис“ ООД в индустриалната зона на град Шумен беше проведен вторият информационен ден по проект „Подобряване и разширяване на производствения капацитет на „Артемис“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятието“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0107-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. На събитието бяха поканени да присъстват представители на обществеността, бизнеса, местните медии и други.

По проекта се реализират инвестиции в материални активи, свързани с разширяването на капацитета и засилване на експортния потенциал на „Артемис“ ООД, а именно - закупуване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирана линия за страничен печат за алуминиеви винтови капачки“. Специфичната цел на проекта е внедряване на цялостно решение за подобряване на качеството на страничният печат при производството на алуминиеви винтови капачки. Целите имат пряк ефект върху постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно, повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на производствения процес.

"Чрез реализацията на проектната дейност дружеството отговоря на нарастващите изисквания на своите клиенти по отношение на качеството и естетичния вид на крайното изделие, търсенето на разнообразни стандарти и възможности при изработването на дизайна и функционалностите за полагане на страничен печат, разширявайки пазарните позиции на дружеството, както на националния, така и на международните пазари - подчерта г-н Иван Михайлов, управител на дружеството. - Реализацията на проекта ще има дългосрочен положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието и подобряване на пазарните му позиции спрямо конкурентите на пазара на „Артемис“ ООД. Правим усилия за предсрочното изпълнение на дейностите по проекта, като очакванията ни са той да бъде окончателно приключен до средата на март 2017 г."

09 Февруари 2017 14:03, 524 прегледа

Рубрики

Общини

Страници