Открива се процедура за избор на съдебни заседатели в Шумен

автор: заграда.бг
2018-05-31 17:14:00
Репортер | Шумен | преглеждания: 617

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2019 – 2022 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

  1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;
  2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
  4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
  5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
  6. Мотивационно писмо;
  7. Писмено съгласие;
  8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;
  9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 юни 2018 година до 20 юни 2018 година включително на гише № 3 в сградата на Община Шумен. Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12-ти и 13-ти юли 2018 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати. Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев

Малки обяви

ИЗТОЧВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ТОАЛЕТИ, ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С НЕМСКА ТЕХНИКА, 0897825987
2018-10-18 11:14:00 2015
ПРОДАВА Вила, м. "Чашка", с двор 1.6 дка, лозе и овошки; 2 къщи в с. Струйно, с отделни нотариални актове, с дворни места от 1.6 и 1.8 дка, 0877433756.
2018-10-18 11:14:00 2015
ПРОДАВАМ сандъци - 77/110/60 см; греди-топола 160/6/8 см, гради-чамови 108/7/7; чамови дъски 150-160 см, различни дебелини; палети - 2 употр., 100/120 см и 100/160 см, 0898697694.
2018-10-12 13:53:00 5845

Последни новини